Stad Antwerpen – Onderwijstalent

De dienst Algemeen Onderwijsbeleid (AOB) van de Stad Antwerpen zette in 2014 een campagne op poten om het beroep van ‘leerkracht in de grootstad Antwerpen’ wat broodnodige positieve aandacht te bezorgen. Fotograaf Koen Broos maakte visuele portretten van verschillende leerkrachten, […]

The Green Line in Cyprus – Radio 1

In 2008 trok ik voor m’n eindwerk aan het RITS naar Cyprus. Het eiland is tot vandaag verdeeld in een noordelijk Turks-Cypriotisch en een zuidelijk Grieks-Cypriotisch deel. In het midden dwars door het eiland loopt ‘The Green Line’, een bufferzone […]